kaykayishere : 
 
 Earlier today at EL Maestro’s Boxing Gym #KoolHerc #BXLovesVenezuela 
 
   http://hiphopsmithsonian.com/kool-herc-bio

kaykayishere:

Earlier today at EL Maestro’s Boxing Gym #KoolHerc #BXLovesVenezuela

http://hiphopsmithsonian.com/kool-herc-bio