karifornia : 

  👐 #wutang #wutangclan #wuuu #wuwednesday  

  http://hiphopsmithsonian.com/wu-tang-clan/

karifornia:

👐 #wutang #wutangclan #wuuu #wuwednesday

http://hiphopsmithsonian.com/wu-tang-clan/